در جنگل‌های سیبری؛ در فضیلت تنهایی

معرفی و نقد کتاب تهران | در جنگل‌های سیبری روایت سفر سیلون‌تسون به سیبری و زندگی شش‌ماهه‌ی او در آنجاست. سفر به اعماق برف‌ها و یخ‌ها، و اقامتی غریب درست کنار بزرگ‌ترین مخزن آب شیرین کره‌ی زمین، یعنی دریاچه‌ی بایکال. اگر کسی بخواهد شفق قطبی را ببیند باید به شمالی‌ترین نقطه برود. به مورمونسک. اما مقصود سیلون‌تسون شرق است، آن‌سوتر از ایرکوتسک. او چند سال پیش که به آن‌جا آمده‌بود،

ادامه مطلب